Dokumentacja projektu.

dotyczy NABORU II

Poznań, dnia 5 maja 2021 roku


Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczamy zaakceptowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Regulamin rekrutacji wraz z załącznikami dla naboru II w projekcie.

Regulamin rekrutacji Uczestników
Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji – Formularz rekrutacyjny
Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji – Karta oceny formularza rekrutacyjnego
Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji – Karta oceny doradcy zawodowego
Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji – Karta oceny spełniania dodatkowych kryteriów
Załącznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji – Branże w obszarze inteligentnych specjalizacji oraz obszary innowacji międzybranżowych
Załącznik nr 6 do Regulaminu rekrutacji – Wykaz działalności gospodarczych wyłączonych z ubiegania się o pomoc


W związku z koniecznością dostarczenia przez osoby bezrobotne niezarejestrowane w ewidencji urzędów pracy a także osoby bierne zawodowo zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie braku odprowadzenia składek na dzień przystąpienia do projektu (dokument nie może być wystawiony wcześniej niż w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu) poniżej przekazujemy do pobrania wzór wniosku do ZUS o wydanie stosownego zaświadczenia oraz przykład prawidłowo uzupełnionego dokumentu.

Wniosek do ZUS o wydanie zaświadczenia_wzór
Wniosek do ZUS o wydanie zaświadczenia_przykład


Pozdrawiamy
Zespół Projektu
Twoja firma


dotyczy NABORU I

Poznań, dnia 26 marca 2021 roku

DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA WYPŁATY WSPARCIA DLA NABORU I


Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczamy zaakceptowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój działalności wraz z załącznikami.

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój działalności
Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków – Wniosek o dotację inwestycyjną i wsparcie pomostowe
Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania środków – Biznesplan
Załącznik nr 3 do Regulaminu przyznawania środków – Karta oceny Biznesplanu
Załącznik nr 3a do Regulaminu przyznawania środków – Karta oceny spełnienia dodatkowych kryteriów
Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania środków – Umowa o udzieleniu wsparcia finansowego
Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków – Harmonogram rzeczowo-finansowy
Załącznik nr 6a do Regulaminu przyznawania środków – Oświadczenie o stanie cywilnym
Załącznik nr 6b do Regulaminu przyznawania środków – Deklaracja wekslowa
Załącznik nr 6c do Regulaminu przyznawania środków – Weksel in blanco
Załącznik nr 6d do Regulaminu przyznawania środków – Oświadczenie poręczyciela
Załącznik nr 7 do Regulaminu przyznawania środków – Oświadczenie dot. rozliczenia wsparcia pomostowego finansowego
Załącznik nr 8 do Regulaminu przyznawania środków – Regulamin Komisji Oceny Biznesplanów
Załącznik nr 9  do Regulaminu przyznawania środków – Oświadczenie o używanym środku trwałym


Pozdrawiamy
Zespół Projektu
Twoja firma


dotyczy NABORU I

Poznań, dnia 19 marca 2021 roku

ZMIENIONA DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA ETAPU SZKOLENIOWEGO DLA NABORU I

Szanowni Państwo,
W związku z koniecznością prowadzenia szkoleń w formie zdalnej, dokonano zmiany dokumentacji dotyczącej etapu szkoleniowego. Szczegółowy opis zmian dostępny jest tutaj.

Regulamin udzielania wsparcia szkoleniowego
Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania wsparcia szkoleniowego – Umowa o udzieleniu wsparcia szkoleniowego
Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania wsparcia szkoleniowego – Oświadczenie o aktualności danych


Pozdrawiamy
Zespół Projektu
Twoja firmadotyczy NABORU I

Poznań, dnia 10 marca 2021 roku

DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA ETAPU SZKOLENIOWEGO DLA NABORU I

Szanowni Państwo,


Poniżej zamieszczamy zaakceptowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Regulamin udzielania wsparcia szkoleniowego wraz z załącznikami.

Regulamin udzielania wsparcia szkoleniowego
Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania wsparcia szkoleniowego – Umowa o udzieleniu wsparcia szkoleniowego
Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania wsparcia szkoleniowego – Oświadczenie o aktualności danych

Pozdrawiamy
Zespół Projektu
Twoja firma


dotyczy NABORU I

Poznań, dnia 14 stycznia 2021 roku

ZMIENIONA DOKUMENTACJA REKRUTACYJNA DLA NABORU I

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Urząd Marszałkowski zgłosił drobne uwagi do dokumentacji rekrutacyjnej zamieszczonej na stronie projektu.
Zmiany zostały opisane tutaj

Regulamin rekrutacji Uczestników – korekta
Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji – Formularz rekrutacyjny – korekta
Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji – Karta oceny formularza rekrutacyjnego
Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji – Karta oceny doradcy zawodowego
Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji – Karta oceny spełniania dodatkowych kryteriów
Załącznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji – Branże w obszarze inteligentnych specjalizacji oraz obszary innowacji międzybranżowych
Załącznik nr 6 do Regulaminu rekrutacji – Wykaz działalności gospodarczych wyłączonych z ubiegania się o pomoc


Pozdrawiamy
Zespół Projektu
Twoja firma


dotyczy NABORU I

Poznań, dnia 30 grudnia 2020 roku

NIEAKTUALNA DOKUMENTACJA REKRUTACYJNA DLA NABORU I

Dokumentacja przed uwagami Urzędu Marszałkowskiego (dostępna do 13.01.2021):

Regulamin rekrutacji Uczestników
Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji – Formularz rekrutacyjny
Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji – Karta oceny formularza rekrutacyjnego
Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji – Karta oceny doradcy zawodowego
Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji – Karta oceny spełniania dodatkowych kryteriów
Załącznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji – Branże w obszarze inteligentnych specjalizacji oraz obszary innowacji międzybranżowych
Załącznik nr 6 do Regulaminu rekrutacji – Wykaz działalności gospodarczych wyłączonych z ubiegania się o pomoc

logotypy