Dokumentacja projektu.

dotyczy NABORU II

Poznań, dnia 19 sierpnia 2021 roku

DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA WYPŁATY WSPARCIA DLA NABORU II

Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczamy zaakceptowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój działalności wraz z załącznikami.

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój działalności
Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków – Wniosek o dotację inwestycyjną i wsparcie pomostowe
Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania środków – Biznesplan
Załącznik nr 3 do Regulaminu przyznawania środków – Karta oceny Biznesplanu
Załącznik nr 3a do Regulaminu przyznawania środków – Karta oceny spełnienia dodatkowych kryteriów
Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania środków – Umowa o udzieleniu wsparcia finansowego
Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków – Harmonogram rzeczowo-finansowy
Załącznik nr 6a do Regulaminu przyznawania środków – Oświadczenie o stanie cywilnym
Załącznik nr 6b do Regulaminu przyznawania środków – Deklaracja wekslowa
Załącznik nr 6c do Regulaminu przyznawania środków – Weksel in blanco
Załącznik nr 6d do Regulaminu przyznawania środków – Oświadczenie poręczyciela
Załącznik nr 7 do Regulaminu przyznawania środków – Oświadczenie dot. rozliczenia wsparcia pomostowego finansowego
Załącznik nr 8 do Regulaminu przyznawania środków – Regulamin Komisji Oceny Biznesplanów
Załącznik nr 9  do Regulaminu przyznawania środków – Oświadczenie o używanym środku trwałym


Pozdrawiamy
Zespół Projektu
Twoja firma


dotyczy NABORU II

Poznań, dnia 10 sierpnia 2021 roku

DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA ETAPU SZKOLENIOWEGO DLA NABORU II

Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczamy zaakceptowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Regulamin udzielania wsparcia szkoleniowego wraz z załącznikami.

Regulamin udzielania wsparcia szkoleniowego
Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania wsparcia szkoleniowego – Umowa o udzieleniu wsparcia szkoleniowego
Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania wsparcia szkoleniowego – Oświadczenie o aktualności danych


Pozdrawiamy
Zespół Projektu
Twoja firma


dotyczy NABORU II

Poznań, dnia 5 maja 2021 roku


Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczamy zaakceptowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Regulamin rekrutacji wraz z załącznikami dla naboru II w projekcie.

Regulamin rekrutacji Uczestników
Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji – Formularz rekrutacyjny
Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji – Karta oceny formularza rekrutacyjnego
Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji – Karta oceny doradcy zawodowego
Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji – Karta oceny spełniania dodatkowych kryteriów
Załącznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji – Branże w obszarze inteligentnych specjalizacji oraz obszary innowacji międzybranżowych
Załącznik nr 6 do Regulaminu rekrutacji – Wykaz działalności gospodarczych wyłączonych z ubiegania się o pomoc


W związku z koniecznością dostarczenia przez osoby bezrobotne niezarejestrowane w ewidencji urzędów pracy a także osoby bierne zawodowo zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie braku odprowadzenia składek na dzień przystąpienia do projektu (dokument nie może być wystawiony wcześniej niż w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu) poniżej przekazujemy do pobrania wzór wniosku do ZUS o wydanie stosownego zaświadczenia oraz przykład prawidłowo uzupełnionego dokumentu.

Wniosek do ZUS o wydanie zaświadczenia_wzór
Wniosek do ZUS o wydanie zaświadczenia_przykład


Pozdrawiamy
Zespół Projektu
Twoja firma


dotyczy NABORU I

Poznań, dnia 26 marca 2021 roku

DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA WYPŁATY WSPARCIA DLA NABORU I


Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczamy zaakceptowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój działalności wraz z załącznikami.

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój działalności
Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków – Wniosek o dotację inwestycyjną i wsparcie pomostowe
Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania środków – Biznesplan
Załącznik nr 3 do Regulaminu przyznawania środków – Karta oceny Biznesplanu
Załącznik nr 3a do Regulaminu przyznawania środków – Karta oceny spełnienia dodatkowych kryteriów
Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania środków – Umowa o udzieleniu wsparcia finansowego
Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków – Harmonogram rzeczowo-finansowy
Załącznik nr 6a do Regulaminu przyznawania środków – Oświadczenie o stanie cywilnym
Załącznik nr 6b do Regulaminu przyznawania środków – Deklaracja wekslowa
Załącznik nr 6c do Regulaminu przyznawania środków – Weksel in blanco
Załącznik nr 6d do Regulaminu przyznawania środków – Oświadczenie poręczyciela
Załącznik nr 7 do Regulaminu przyznawania środków – Oświadczenie dot. rozliczenia wsparcia pomostowego finansowego
Załącznik nr 8 do Regulaminu przyznawania środków – Regulamin Komisji Oceny Biznesplanów
Załącznik nr 9  do Regulaminu przyznawania środków – Oświadczenie o używanym środku trwałym


Pozdrawiamy
Zespół Projektu
Twoja firma


dotyczy NABORU I

Poznań, dnia 19 marca 2021 roku

ZMIENIONA DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA ETAPU SZKOLENIOWEGO DLA NABORU I

Szanowni Państwo,
W związku z koniecznością prowadzenia szkoleń w formie zdalnej, dokonano zmiany dokumentacji dotyczącej etapu szkoleniowego. Szczegółowy opis zmian dostępny jest tutaj.

Regulamin udzielania wsparcia szkoleniowego
Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania wsparcia szkoleniowego – Umowa o udzieleniu wsparcia szkoleniowego
Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania wsparcia szkoleniowego – Oświadczenie o aktualności danych


Pozdrawiamy
Zespół Projektu
Twoja firmadotyczy NABORU I

Poznań, dnia 10 marca 2021 roku

DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA ETAPU SZKOLENIOWEGO DLA NABORU I

Szanowni Państwo,


Poniżej zamieszczamy zaakceptowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Regulamin udzielania wsparcia szkoleniowego wraz z załącznikami.

Regulamin udzielania wsparcia szkoleniowego
Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania wsparcia szkoleniowego – Umowa o udzieleniu wsparcia szkoleniowego
Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania wsparcia szkoleniowego – Oświadczenie o aktualności danych

Pozdrawiamy
Zespół Projektu
Twoja firma


dotyczy NABORU I

Poznań, dnia 14 stycznia 2021 roku

ZMIENIONA DOKUMENTACJA REKRUTACYJNA DLA NABORU I

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Urząd Marszałkowski zgłosił drobne uwagi do dokumentacji rekrutacyjnej zamieszczonej na stronie projektu.
Zmiany zostały opisane tutaj

Regulamin rekrutacji Uczestników – korekta
Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji – Formularz rekrutacyjny – korekta
Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji – Karta oceny formularza rekrutacyjnego
Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji – Karta oceny doradcy zawodowego
Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji – Karta oceny spełniania dodatkowych kryteriów
Załącznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji – Branże w obszarze inteligentnych specjalizacji oraz obszary innowacji międzybranżowych
Załącznik nr 6 do Regulaminu rekrutacji – Wykaz działalności gospodarczych wyłączonych z ubiegania się o pomoc


Pozdrawiamy
Zespół Projektu
Twoja firma


dotyczy NABORU I

Poznań, dnia 30 grudnia 2020 roku

NIEAKTUALNA DOKUMENTACJA REKRUTACYJNA DLA NABORU I

Dokumentacja przed uwagami Urzędu Marszałkowskiego (dostępna do 13.01.2021):

Regulamin rekrutacji Uczestników
Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji – Formularz rekrutacyjny
Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji – Karta oceny formularza rekrutacyjnego
Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji – Karta oceny doradcy zawodowego
Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji – Karta oceny spełniania dodatkowych kryteriów
Załącznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji – Branże w obszarze inteligentnych specjalizacji oraz obszary innowacji międzybranżowych
Załącznik nr 6 do Regulaminu rekrutacji – Wykaz działalności gospodarczych wyłączonych z ubiegania się o pomoc

logotypy